Rot-avdrag

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot-avdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. 
  • Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. 

Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks

Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag.

Om du till exempel har beställt jobb för 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan om du som kund betalar 35 000 kr. Skatteverket betalar då ut resterande 15 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten du som kund betalar den 1 januari 2016 eller senare. 

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Du får däremot inte

  • rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus
  • för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren efter husets värdeår. 

Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus som syftar till att återställa eller bibehålla en byggnad eller en lägenhet i nyskick.

Vanliga åtgärder är att man målar om, byter till likvärdiga golv, tak och väggmaterial.